Utenfor Universitetets Aula, 2018 Photo: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS

Utenfor Universitetets Aula, 2018
Photo: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS